MTB-Siivouspalvelu Oy:n arvot

Kompassi kuvaArvot ovat niitä asioita, joita yrityksessä pidetään tärkeinä ja luovat koko yrityskulttuurin perustan. MTB-Siivouspalvelu Oy on luonut omat keskeiset arvonsa, joiden lähtökohtana on antaa suuntaa eettisen yrityksen perustalle.

Asiakaslähtöiset arvot

Asiakastyytyväisyys, joka koostuu korkeasta ammattitaidosta ja asiakkaan tarpeiden laaja-alaisesta ymmärtämisestä sekä ennen kaikkea asiakkaan aidosta arvostamisesta.

MTB-Siivouspalvelu Oy:n työn jäljen paras arvioija on asiakas. Tärkein tavoite on jokaisen asiakkuuden hoitaminen laadulla ja ammattitaidolla.

Yhtiölähtöiset arvot

Vakavarainen perheyritys, joka huolehtii yhteiskunnalliset velvoitteensa, tuottaa laadukkaita palveluita ja muokkaavat yhdessä asiakkaiden kanssa laadultaan sekä kustannuksiltaan optimaalisen palvelukokonaisuuden. Kiitoksena suoraselkäisyydestä MTB-Siivouspalvelu Oy:lle on myönnetty Suomalainen Vastuunkantaja -merkki. Merkki on yritykselle myönnetty tunnustus, joka kertoo yrityksen hoitavan velvoitteensa suomalaista yhteiskuntaa kohtaan ja myönnetään osoituksena siitä, että yritys kantaa omalta osaltaan vastuuta Suomen menestyksestä ja hyvinvoinnista.

Henkilökuntalähtöiset arvot

Työssään viihtyvä, motivoitunut henkilöstö kantaa vastuun työnsä jäljestä mikä heijastuu ammattitaitona sekä haluna hoitaa tehtävänsä ammattiylpeydellä. MTB-Siivouspalvelu Oy panostaa erityisesti hyvän asiakassuhteen rakentamiseen henkilöstön perehdyttämisessä ja koulutuksessa.

Ympäristölähtöiset arvot

Ympäristönäkökohtien tunnistaminen ja huomioon ottaminen on keskeinen osa palveluitamme. Vaikuttamalla kestävään kehitykseen puhtausalanratkaisuillamme, pidämme huolen niin ihmisten terveydestä kuin ympäristön hyvinvoinnista sekä toimimme vastuullisesti ympäristöä kohtaan. Siivouspalvelumme käyttämät puhdistusaineet valmistetaan materiaaleista, jotka voidaan turvallisesti ja täydellisesti palauttaa biosfääriin tai kierrättää ja uusiokäyttää laadukkaalla tavalla. Kierrätys- ja ympäristöpalveluidemme tuotantoprosesseissa ei käytetä kemikaaleja tai vettä ja kaikki jalostusvaiheet ovat kuivaprosesseja. Käsittelylaitoksen toiminnoista ei synny jätevesiä vesistöihin tai muita päästöjä ympäröivään luontoon. Käsittelylaitoksella ei välivarastoida suuria määriä nestemäisiä kemikaaleja tai ongelmajätettä. Toiminnasta ei synny häiritsevää pöly- tai meluhaittaa ympäristölle.

Ympäristötavoitteet sisällytetään asiakaskohtaisesti kunkin toimeksiannon tai palvelusopimuksen ehtoihin ja tavoitteisiin.

MTB:n siivouskohteita ovat

 • toimistot
 • sairaalat
 • myymälät
 • päiväkodit
 • puhdastilat
 • lääkäriasemat

Päivittäissiivousten lisäksi teemme

 • suursiivoukset
 • ikkunoiden pesut
 • lattioiden vahaukset
 • lattioiden peruspesut
 • ym. erikois- ja tilaustyöt

MTB – laatuohjelma takaa laadun

Teemme asiakkaidemme kanssa laatusopimuksen, jossa määritellään laatutaso ja valitaan yhteinen laadunmittaus strategia sekä teknisen, että toiminnallisen laadun mittaamiseksi ja ohjaamiseksi. Laatusopimuksen sisältö määritellään jo tarjousta laadittaessa. Laatuohjelmaan ovat sitoutuneet niin MTB:n johto kuin työntekijätkin.

MTB-akatemia

Koulutettu ja ammattitaitoinen henkilökuntamme tekee työnsä luotettavasti. Henkilökuntamme on motivoitunutta ja sillä on määrätietoinen ote tekemäänsä työhön. Meiltä löytyy ammattilaisia jokaiseen kohteeseen.

Kilpailuta siivouspalvelusi ja tilaa ilmainen konsultointikäynti

Yhteystiedot

MTB-Siivouspalvelu on tarjonnut asiakkailleen laadukasta ja ammattitaitoista palvelua jo vuodesta 1987. Ota yhteyttä meihin ja tehdään työpaikastasi viihtyisä.

MTB-siivouspalvelut

p: +358 (0)9 42 43 5000

Sähköposti

asiakaspalvelu@mtb.fi

Osoite

Westendintie 1 B 3krs.
02610 Espoo

  Nimi (pakollinen)

  Sähköposti (pakollinen)

  Puhelinnumero (pakollinen)

  Yritys (pakollinen):

  Viesti

  Ota yhteyttä oheisella lomakkeella tai soita:
  +358 (0)9 42 43 5000