MTB Green - Kestävän kehityksen puolesta

DSC_0015Enemmän tekoja

Jokainen päivä pieniä, tai miksei suurempiakin tekoja, vievät asioita eteenpäin. Me olemme ottaneet yritykseemme ympäristöarvot osaksi toimintaa. Tehdessäsi yhteistyötä kanssamme tiedät, että myös ympäristö on huomioitu. Tietoisuus ympäristöstä ja asenteiden muutos näkyy MTB:n perustamisesta saakka aina tähän hetkeen.

Kun siivousalalla ryhdyttiin kiinnittämään huomiota allergisoiviin ainesosiin pesu- ja puhdistusaineissa, ymmärrettiin sen seurauksena mitä vaikutuksia ainesosilla on ympäröivään luontoomme.

”Me olemme sitä mitä toistuvasti teemme” -Aristoteles

Vuosituhannen vaihtuessa ympäristönsuojelusta on tullut normi, jota ei enää kyseenalaisteta.

Etsimme jatkuvasti uusia työtapoja sekä tekniikkaa kestävän kehityksen ja hyvinvoinnin edistämiseksi; MTB haluaa olla mukana kehittämässä uusia menetelmiä.

Maat ympäri Eurooppaa ovat alkaneet toteuttaa määrätietoista ympäristöpolitiikkaa ilman ja vedenlaadun suojelemiseksi. Toiminta tähtää myös luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen. On nähtävissä, että toimenpiteet ovat omiaan edistämään uusia innovaatioita luonnon suojelemiseksi.

Halumme sitoutua

Olemme sitoutuneet ympäristön suojelemiseen koko ketjun matkalta. Käyttämämme pesuaineet ovat fosfaatittomia tai vähäfosfaattisia.

Ympäristöön vaikuttavista rasitteista saadaan jatkuvasti uutta tietoa. Nojaamme toiminnassamme luotettavaan tietoon ja toimimme sen mukaisesti.

Kestävä kehitys

Ympäristönäkökohtien tunnistaminen ja huomioon ottaminen on keskeinen osa palveluitamme. Vaikuttamalla kestävään kehitykseen puhtausalan ratkaisuillamme, pidämme huolen niin ihmisten terveyden kuin ympäristönkin hyvinvoinnista sekä toimimme vastuullisesti ympäristöä kohtaan.

IMG_WEB_TanaChemie_green_care_PROFESSIONAL__Cleaning__Care_Range_2015

Siivouspalvelumme käyttää Werner & Mertz yhtiön green care PROFESSIONAL puhdistusaineita, jotka ovat kestävyyden merkki. Heidän tuotteet ovat maailman ensimmäinen puhdistus- ja hoitoainesarja, jolle on myönnetty kultainen Cradle to Cradle -sertifikaatti.

Cradle to Cradle -arviointi kattaa tuotteen kokonaisuudessaan materiaalien terveellisyyden, uudelleenkäytön, uusiutuvan energian sekä hiilipäästöjen hallinnan, vesienhoidon ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden näkökulmista.

Cradle to Cradle ”kehdosta kehtoon ajattelu” perustuu suljettuun biologiseen tai tekniseen kiertoon tarkoitetuille tuotteille. Tuotteet valmistetaan materiaaleista, jotka voidaan turvallisesti ja täydellisesti palauttaa biosfääriin tai kierrättää ja uusiokäyttää laadukkaalla tavalla. Heidän green care -tuotteilla on luonnollisestikin EU:n Ekokukka ympäristömerkintä tai Pohjoismainen Joutsenmerkki ympäristömerkintä.

Tulevia sukupolvia ajatellen Werner & Mertz haluaa parantaa elämänlaatua hyödyntämällä luonnon itsensä tarjoamia mahdollisuuksia. Teknologiaa ja luonnon omia raaka- aineita yhdistämällä voidaan löytää ratkaisuja, jotka ovat turvallisia, luotettavia, tehokkaita ja ympäristöä säästäviä. Monimuotoisuutta kunnioittaen ja innovatiivisia tuotemerkkejä kehittäen he rakentavat arvoja, jotka kantavat asiakkaitamme pitkälle tulevaisuuteen.

Ajattelemme Ympäristöä

MTB Ympäristöpalveluilla on usean vuoden kokemus ammattimaisten jätteenkäsittelypalveluiden tuottamisesta. Käsittelylaitoksen tuotantoprosesseissa ei käytetä kemikaaleja tai vettä ja kaikki jalostusvaiheet ovat kuivaprosesseja. Käsittelylaitoksen toiminnoista ei synny jätevesiä vesistöihin tai muita päästöjä ympäröivään luontoon. Käsittelylaitoksella ei välivarastoida suuria määriä nestemäisiä kemikaaleja tai ongelmajätettä. Toiminnasta ei synny häiritsevää pöly- tai meluhaittaa ympäristölle.

”Meillä MTB:llä ympäristötavoitteet sisällytetään asiakaskohtaisesti kunkin toimeksiannon tai palvelusopimuksen ehtoihin ja tavoitteisiin.”

Ympäristöpolitiikka

Ympäristönäkökohtien tunnistaminen ja huomioon ottaminen on keskeinen osa palveluitamme. Vaikuttamalla kestävään kehitykseen puhtausalanratkaisuillamme, pidämme huolen niin ihmisten terveydestä kuin ympäristön hyvinvoinnista sekä toimimme vastuullisesti ympäristöä kohtaan.

Siivouspalvelumme käyttämät puhdistusaineet ovat 90% ympäristöystävällisiä, valmistetaan materiaaleista jotka voidaan turvallisesti ja täydellisesti palauttaa biosfääriin tai kierrättää ja uusiokäyttää laadukkaalla tavalla. Käytämme menetelmiä, jotka
mahdollistavat oikean mitoituksen pesuainekäytölle ja näin kuormittavat vähemmän vesistöjä. Pyrimme myös minimoimaan muovin käyttöä ja edistämään asiakkaidemme kierrätyskäytäntöjä. Väline valintamme panostavat kestävään kehitykseen ja uusiokäyttöön. Koska ympäristön huolehtiminen on osa yrityksemme arkea, hankinnoilla on keskeinen rooli yrityksen materiaalitehokkuuden parantamisessa ja ympäristökuormituksen vähentämisessä.

Pyrimme minimoimaan hiilijalanjälkemme ajoneuvovalinnoissamme. Osaava henkilöstömme on koulutettu mahdollisimman vähäpäästöiseen ajoon ja suunnittelemme reittimme mahdollisimman järkevästi siten, että kaikelta turhalta ajolta vältytään. Olemme myös ottaneet käyttöön polkupyörät, joilla lyhyet työmatkat voidaan suorittaa ilman ympäristökuormitusta.

Noudatamme kaikessa toiminnassamme ympäristölainsäädäntöä ja vastuuntuntoinen ympäristön huomioiminen on osana jokaisen työntekijämme perehdytystä. Asiakkaillemme ympäristötavoitteet sisällytetään kunkin toimeksiannon tai palvelusopimuksen ehtoihin ja tavoitteisiin.

Etsimme jatkuvasti uusia työtapoja sekä tekniikkaa kestävän kehityksen ja hyvinvoinnin edistämiseksi; MTB haluaa olla mukana kehittämässä uusia menetelmiä.

 

Logo_green_care_professional_R_RZ
header-logo
1000x600_c2c_en_ohnerahmen_500x300

MTB – laatuohjelma takaa laadun

Teemme asiakkaidemme kanssa laatusopimuksen, jossa määritellään laatutaso ja valitaan yhteinen laadunmittaus strategia sekä teknisen, että toiminnallisen laadun mittaamiseksi ja ohjaamiseksi. Laatusopimuksen sisältö määritellään jo tarjousta laadittaessa. Laatuohjelmaan ovat sitoutuneet niin MTB:n johto kuin työntekijätkin.

MTB-akatemia

Koulutettu ja ammattitaitoinen henkilökuntamme tekee työnsä luotettavasti. Henkilökuntamme on motivoitunutta ja sillä on määrätietoinen ote tekemäänsä työhön. Meiltä löytyy ammattilaisia jokaiseen kohteeseen.

Kilpailuta siivouspalvelusi ja tilaa ilmainen konsultointikäynti

Yhteystiedot

MTB-Siivouspalvelu on tarjonnut asiakkailleen laadukasta ja ammattitaitoista palvelua jo vuodesta 1987. Ota yhteyttä meihin ja tehdään työpaikastasi viihtyisä.

MTB-siivouspalvelut

p: +358 (0)9 42 43 5000

Sähköposti

asiakaspalvelu@mtb.fi

Osoite

Westendintie 1 B 3krs.
02610 Espoo

  Nimi (pakollinen)

  Sähköposti (pakollinen)

  Puhelinnumero (pakollinen)

  Yritys (pakollinen):

  Viesti

  Ota yhteyttä oheisella lomakkeella tai soita:
  +358 (0)9 42 43 5000