Sairaalasiivousta ammattitaidolla ja turvallisesti

Sairaalasiivous Hallitse yksikkösi kokonaisvaltainen turvallisuus

Sairaalahygienian tavoitteena on infektioiden leviämisen estäminen laitosympäristössä. Hygienia ja siihen liittyvä aseptinen työskentely on otettava huomioon kaikissa potilaan hoitotoimenpiteissä ja ympäristön huollossa. Sairaalan puhdistus- ja desinfektiotoimien tavoitteena on luoda puhdas, hygieeninen ja turvallinen hoitoympäristö potilaalle ja toisaalta henkilökunnalle turvallinen ja viihtyisä työympäristö.

Hoidollisissa yksiköissä tilojen puhtaustasovaatimukset määräytyvät potilaiden tutkimuksen ja hoidon mukaan. Hygienia liittyy olennaisesti myös muihin laitoshuollon tehtäviin, kuten välinehuoltoon, pyykin ja jätteiden käsittelyyn ja ruokahuoltotehtäviin.

Siivoustyön tavoitteet ja keskeiset periaatteet

Siivouksen pääasiallinen tavoite on poistaa pölyä, likaa ja ilman partikkeleita. Näin vähenevät myös tartuntoja aiheuttavien mikrobien kasvu ja elinolosuhteet. Siivouksella voidaan vaikuttaa mikrobien elinolosuhteista ravintovaatimuksiin pitämällä pinnat puhtaina ja kosteusvaatimuksiin käyttämällä mahdollisimman kuivia siivousmenetelmiä tai kuivaamalla pinnat käytettäessä runsaammin vettä. Lisäksi pintojen kuivaaminen vaikuttaa askelpitävyyteen ja näin nostaa potilas- ja työturvallisuutta.

Usein luullaan että sairaalainfektiot syntyvät, koska sairaalassa on siivottu huonosti. Näin ei kuitenkaan ole. Sairaalainfektioiden leviämistä ei voi ehkäistä pelkästään siivouksen keinoin, mutta oikeanlainen siivous tukee aseptista työskentelyä sairaalassa sekä sairaalahygienian toteutumista.

Käsihygienian heikko toteutuminen on pääasiallisin syy sairaalainfektioihin. Siivouksen tavoitteen toteutuminen edellyttää, että siivoustyötä tekevä:

 • tuntee osaston tai työalueen toiminnan ja siitä aiheutuvat erityisvaatimukset siivoukselle
 • hallitsee hygienian perusteet ja ymmärtää infektioiden leviämistavat
 • hallitsee aseptisen työtavan
 • hallitsee siivouksen perusteet niin, että pystyy soveltamaan niitä yksikkönsä eri tilojen puhtaustasovaatimuksiin
 • tunnistaa lian ja tietää halutun puhtaustasovaatimuksen, jolloin pysty valitsemaan tarkoituksen
  mukaiset siivousmenetelmät (aineet, välineet, koneet) halutun lopputuloksen saavuttamiseksi
 • tuntee pintamateriaalit ja osaa valita niille tarkoituksen mukaiset puhdistus-, suojaus- ja hoitomenetelmät
 • osaa toimia tarkoituksen mukaisesti ja taloudellisesti ja kohdentaa työpanoksensa oikeisiin
  kohteisiin

Eritetahrojen poistaminen

Ympäristöä ei pidetä merkittävänä riskinä infektioiden leviämisen kannalta. Mutta aina silloin kun
ympäristö tahriintuu verellä tai muilla eritteillä, tahrat poistetaan ja tehdään vaarattomaksi desinfektioaineella. Eritetahra poistetaan heti syntymisen jälkeen.

MTB:n siivouskohteita ovat

 • lääkäriasemat
 • hammaslääkäriasemat
 • sairaalat
 • puhdas- ja esd-tilat
 • apteekit
 • hoivakodit

Päivittäissiivousten lisäksi teemme

 • suursiivoukset
 • ikkunoiden pesut
 • lattioiden vahaukset
 • lattioiden peruspesut
 • ym. erikois- ja tilaustyöt
 • loma- ja sairausajan sijaisuudet

Tilaa ilmainen konsultointikäynti

  Nimi (pakollinen)

  Sähköposti (pakollinen)

  Puhelinnumero (pakollinen)

  Yritys (pakollinen):

  Viesti

  ”MTB Sairaalasiivouksella on tärkeä rooli lääkärikeskuksemme hygienian hallinnassa. Olemme erittäin tyytyväisiä palvelun tasoon ja työnjohdon nopeaan palvelualttiuteen.”Oy Porvoon Lääkärikeskus Borgå Läkarcentral Ab

  Aseptinen työtapa

  Aseptisen työjärjestyksen toteutuminen sairaalan siivoustyössä on olennaista mikrobien leviämisen
  ehkäisemiseksi.

  Aseptisella työtavalla tarkoitetaan sitä, että

  • siivotaan ensin puhtaimmat kohteet eri alueilta ja likaisimmat kohteet viimeksi
  • työtapa on likaa poistava, ei likaa levittävä
  • siivous tehdään puhtailla siivousvälineillä
  • työjärjestys etenee tilassa ylhäältä alaspäin, ensin puhdistetaan tasopinnat ja kosketuskohdat
   ja sitten lattia
  • kuivat tilat siivotaan ensin edeten sitten kosteisiin tiloihin, kuten pesu ja huoltotiloihin.

  Hyvät puhdistavat aineet ja oikea annostelu

  Siivousvälineiden valinnassa on otettava huomioon niiden sopivuus siivousalueeseen ja poistettavaan likaan. Siivousvälineiden tulee olla helposti puhdistettavia ja mielellään desinfioivan huuhtelulaitteen kestäviä. Puhdistusaineen valintaan vaikuttavat siivottava lika, pintamateriaalit ja tiloissa tapahtuva toiminta.

  MTB – laatuohjelma takaa laadun

  Teemme asiakkaidemme kanssa laatusopimuksen, jossa määritellään laatutaso ja valitaan yhteinen laadunmittaus strategia sekä teknisen, että toiminnallisen laadun mittaamiseksi ja ohjaamiseksi. Laatusopimuksen sisältö määritellään jo tarjousta laadittaessa. Laatuohjelmaan ovat sitoutuneet niin MTB:n johto kuin työntekijätkin.

  MTB-akatemia

  Koulutettu ja ammattitaitoinen henkilökuntamme tekee työnsä luotettavasti. Henkilökuntamme on motivoitunutta ja sillä on määrätietoinen ote tekemäänsä työhön. Meiltä löytyy ammattilaisia jokaiseen kohteeseen.

  Tyytyväisiä asiakkaitamme sairaalasiivouksessa

  Kilpailuta siivouspalvelusi ja tilaa ilmainen konsultointikäynti

  Yhteystiedot

  MTB-Siivouspalvelu on tarjonnut asiakkailleen laadukasta ja ammattitaitoista palvelua jo vuodesta 1987. Ota yhteyttä meihin ja tehdään työpaikastasi viihtyisä.

  MTB-siivouspalvelut

  p: +358 (0)9 42 43 5000

  Sähköposti

  asiakaspalvelu@mtb.fi

  Osoite

  Westendintie 1 B 3krs.
  02610 Espoo

   Nimi (pakollinen)

   Sähköposti (pakollinen)

   Puhelinnumero (pakollinen)

   Yritys (pakollinen):

   Viesti