Home / Blog / Yleinen : Ympäristötietoinen voittaa rahassa ja maineessa (Page 2)

Ympäristötietoinen voittaa rahassa ja maineessa

Yritysten ympäristövastuusta tivaavat niin asiakkaat kuin oma henkilökuntakin.

Noin 40 prosenttia yrityksistä kokee saavansa aiempaa enemmän kyselyitä asiakkailtaan ympäristövastuusta. Asiaa on selvittänyt kyselytutkimuksella Ekokompassi ja Helsingin seudun kauppakamari. Kauppakamarin ja Ekokompassin tiedotteen mukaan ympäristövastuusta eivät tivaa pelkästään asiakkaat vaan myös yritysten oma henkilökunta.

”Kyselyjen lisääntymiseen vaikuttaa varmasti yritysvastuun ymmärtäminen entistä laajemmin”, Ekokompassista vastaava ympäristöasiantuntija Irina Niinivaara arvelee tiedotteessa. Yksi kyselyyn vastanneista perheyritys MTB-Siivouspalvelu Oy, vahvistaa kasvaneen kiinnostuksen ympäristöasioita kohtaan. Yritys lähti suunnittelemaan ympäristöjärjestelmäänsä kaksi vuotta sitten ja sain sertifioinnin keväällä 2017.

”Monet asiakkaat jopa vaativat todentamaan esimerkiksi tarjousta pyydettäessä, että ympäristöystävällisyys on otettu huomioon”, MTB:n ympäristövastaava Nea Backström kuvailee Kauppalehdelle. MTB:n ympäristöjärjestelmään kuuluu sellaisten puhdistusaineiden käyttö, jotka voidaan turvallisesti joko palauttaa luontoon, kierrättää tai uusiokäyttää. Lisäksi oikeilla menetelmillä voidaan mitoittaa tarkasti pesuaine ja näin kuormittaa vähemmän vesistöjä.

Kyselyn mukaan 80 prosenttia yrityksistä kokee, että ympäristövastuun toteuttaminen hyödyttää yritystä konkreettisesti. ”Tavoitteellisesti toimivat yritykset kertovat saavansa ympäristövastuustaan ennen kaikkea taloudellista etua ja toissijaisesti imagohyötyä. Jos yrityksellä ei vielä ole käytössä ympäristöjärjestelmää, moni näyttää ajattelevan että pääasiallinen hyöty olisi imagollista”, Niinivaara kertoo tiedotteessaan. Imagollista hyötyä saa myös MTB, mutta Backström painottaa taloudellista etua.

”Ympäristön huomioiminen ei anna pelkästään ”hyvää mieltä” vaan olemme huomanneet energia- ja materiaalihankinnoissa selvää säästöä”, Backström toteaa. Muun muassa oikealla annostuksella MTB:n pesuainehankinta on pienentynyt kolmasosan, Backström mainitsee. Maanlaajuisia johtopäätöksiä kyselystä ei voi vetää, sillä se oli suunnattu Kauppakamarin pääkaupunkiseudulla toimiville jäsenyrityksille. Kyselyyn vastasi 95 yritystä.

“Ympäristön huomioiminen ei anna pelkästään hyvää mieltä, vaan olemme huomanneet hankinnoissa selvää säästöä”

Nea Backström Ympäristövastaava, MTB-Siivouspalvelu

Jaa artikkeli

[Sassy_Social_Share]

Lue lisää

Kaikki lähtee perehdytyksestä ja työnjohdon osaamisesta

20.2.2017

MTB-Siivouspalvelu Oy:n toimitusjohtaja Mia Jaaranen uskoo, että hyvällä perehdytyksellä on suorayhteys vähäiseen vaihtuvuuteen: ”Osa työntekijöistämme ja alihankkijoistamme ovat olleet meillä jo vuosikymmenen.”

Sairauspoissaolojen vähentämistä siivouksella

3.6.2016

MTB-Siivouspalvelu Oy panostaa toiminnassaan asiakkaiden ja työntekijöiden kuuntelemiseen ja ymmärtämiseen. Tämä perheyritys on saatu menestymään pitkäjänteisen työn tuloksena.

Copyright © 2013  |   Top